Jak získat dotaci?

Program Ministerstva životního prostředí se zaměřuje na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v bytových rodinných domech při rekonstrukci i v novostavbách.

Read more