Dotace pro zemědělce na nákup půdy

Tato podpora se zaměřuje na pořízení zemědělské půdy jako primárního výrobního prostředku zemědělských prvovýrobců, je vyhlášena v rámci investičního programu Podpůrného

Read more

Dotace na program Zemědělec

Tato dotace je určena na rozvoj zemědělských subjektů. Žadatel o podporu bude investovat především do strojního zařízení, vybavení nebo technologických

Read more